14% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9868g/ml,14% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9868g/ml,酒精比重计和乙醇密度标准品|14% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9868g/ml|葡萄酒工业|上海金畔生物科技有限公司


14% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9868g/ml

货号:ET14VV025
包装:250mL

    14% v/v Ethanol/Water – nominal density 0.9868g/ml 品牌:Reagecon;订货号:ET14VV025 类别:酒精比重计和乙醇密度标准品