Gadolinium 2-5% HNO3 (v/v) 100ug/mL|Gadolinium 2-5% HNO3 (v/v) 100ug/mL|ICP-MS校准|上海金畔生物科技有限公司


Gadolinium 2-5% HNO3 (v/v) 100ug/mL

货号:PGD1A2
包装:100mL

    ICP标准品 钆 2-5% 硝酸 (v/v) 100ug/mL