ab109-Rabbit polyclonal to NMDAR2B

上海金畔专业经营实验室试剂,耗材,品牌包括GErocheeBsigmaRDabcam BBI bendercorningMillipore等,大量现货。以下为流式抗体货号单。

Rabbit polyclonal to NMDAR2B,ab109,流式抗体

ab109 Rabbit polyclonal to NMDAR2B 10ug
ab1090 Mouse monoclonal [LT21] to CD21 100ug
ab10901 Rabbit polyclonal to FOXP3 200ul
ab10902 Rabbit polyclonal to TRRAP 50ul
ab10903 Rabbit polyclonal to TRRAP 50ul
ab10904 Rabbit polyclonal to TRRAP 50ul
ab10905 Rabbit polyclonal to XPA 50ul
ab10907 Goat polyclonal to CrkL 50ug
ab10909 Mouse monoclonal [TRAP1.3.6] to CD40L 100ul
ab1091 Mouse monoclonal [LT27] to CD27 100ug
ab10910 Rat monoclonal [JAC6] to c-Myc 50ug
ab10911 Goat polyclonal to FEM1A 50ug
ab10912 Mouse monoclonal [ GB11 ] to Granzyme B 50ug
ab10914 Rabbit polyclonal to MMP1 50ug
ab10916 Rabbit polyclonal to MMP11 50ug
ab10919 Rabbit polyclonal to Smac/Diablo 50ug
ab10920 Rabbit polyclonal to Smac/Diablo 50ug
ab10921 Mouse monoclonal [51B7] to Rb (phospho S608) 50ug
ab10922 Rat monoclonal [7F10] to Rb (phospho Y356) 50ug
ab10923 Rabbit polyclonal to Apc1 (phospho S355) 100ug

    

上海金畔生物科技有限公司

文章号:2328164 -2328164